Lžíce s dopravníkem materiálu „Finliner“

Jednoduchý. Všestranný. Dobrý.

Lžíce s dopravníkem je přídavné zařízení k nakladači.

Lžíce s dopravníkem se k nakladači se připojuje pomocí odpovídající spojky. Materiál do lžíce se nabírá buď jako normální lžící nebo přímo z nákladního auta nebo druhým nakladačem. Pomocí dopravníku lžíce je velmi snadné stejnoměrně rozprostírat materiál, jako např. beton, asfalt, písek, drtě, zeminu, posypovou sůl a další. Lžíce se vyprazdňuje stranou pomocí dopravníku, přitom je množství materiálu přesně dávkováno pomocí rychlosti dopravníku a rychlosti pojezdu stroje. Jde o výhodnější variantu oproti kloubovým nakladačům, příp. lžícím s bočním výklopem. Na rozdíl od lžíce s bočním výklopem se nepřenášejí při vyprazdňování lžíce žádné hmotnosti. Nejsou zapotřebí žádné těžké nakladače, aby se předešlo převrácení.

Možnosti využití jsou široké: výstavba komunikací, výstavba sítí a komunální oblast.

Výstavba komunikací:

– Rozdělování základového a opěrného betonu při výstavbě okrajů vozovek s obrubníky
– Rozdělování zeminy na plánovaných zelených okrajích

Výstavba sítí:

– Zasypání výkopů a vedení pískem
– Rozdělování asfaltu při opravách

Komunální oblast:

– Rozdělování štěrku nebo drtě při budování nebo péči o krajnici (pomocí přídavného strhávacího pluhu se materiál upraví na potřebnou výšku nebo se starý materiál vyškrábe ven)
– Rozdělování posypové soli do zásobníků
– Plnění pytlů pískem při protipovodňové ochraně

Ostatní:

– Vyplňování drenážních výkopů

Výhody:

– Úspora času
– Úspora materiálu
– Přesné dávkování
– Nakladač pojíždí souběžně s výstavbou

Objem lžíce: zarovnáno 0,8 m³ / vrchovatě ca. 1 m³
Výška přední hrany: 0,85 m
Šířka lžíce: 2,60 m
Délka: dopravník: 2,50 m
Hmotnost: 690 kg
Oblast použití: výstavba a údržba krajnic, rozdělování betonu, výstvaba sítí / zasypávání výkopů, rozdělování materiálu, výstavba okrajů komunikací