Systém pro srovnání betonu

Pomocí systému pro srovnání betonu připravíte velmi rychle s milimetrovou přesností betonové základy pro žlabovky nebo přídlažbu.

Odkaz na eshop

Systém pro srovnání betonu s posuvným rámem

Pomocí systému pro srovnání betonu připravíte velmi rychle s milimetrovou přesností betonové základy pro žlabovky nebo přídlažbu. Není podstatné, jak je základ šíroký, jestli má nějaký spád nebo ne a jestli zprava doleva nebo opačně. Díky měřící stupnici se snadno určí výšky a celý systém snadno a rychle nastaven. Díky širokým pojezdům a velké rukojeti lze tento systém snadno obsluhovat pouze jednou osobou.

Pomocí trubek s pravoúhlým profilem a speciálních klínů (volitelné) lze přemostit snížení v obrubnících (např. ve vjezdech). Díky tomu je systém skvěle použitelný i na stavbách v obytnou výstavbou.

Ocelové části jsou pozinkované.